Przygotowania do matury z języka polskiego. Lista pomocnicza

Dzień 1. Powtórzenie epok

 1. Starożytność – najważniejsze informacje o epoce.
  1.  Mitologia. Najważniejsze mity i bogowie.
  2. Biblia. Najważniejsze fragmenty i motywy.
  3. Sofokles – „Król Edyp”, „Antygona”
  4. Horacy – „Exegi monumentum”, „Do Deliusza”

 2. Średniowiecze – najważniejsze informacje o epoce.
  1. „Bogurodzica”
  2. „Lament świętokrzyski” 
  3. „Dzieje Tristana i Izoldy”
  4. „Legenda o świętym Aleksym”

Dzień 2. Powtórzenie epok

 1. Renesans – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Jan Kochanowski – Fraszki: „Na nabożną”, „O doktorze Hiszpanie”, „O żywocie ludzkim”, „Do gór i lasów”, „Do Hanny”
  2. Jan Kochanowski – Pieśni: „Czego chcesz od nas, Panie”, „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”, „Pieśń świętojańska o sobótce”
  3. Jan Kochanowski – „Psałterz Dawidów”
  4. Jan Kochanowski – Treny
  5. William Szekspir – „Makbet”

 2. Barok – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Mikołaj Sęp-Szarzyński – Sonet IV i Sonet V
  2. Daniel Naborowski – „Marność”, „Na oczy królewny angielskiej”
  3. Jan Andrzej Morsztyn – „Do trupa”, „Niestatek”
  4. Wacław Potocki – „Nierządem Polska stoi”
  5. Jan Chryzostom Pasek – „Pamiętniki”
  6. Molier – „Świętoszek”
  7. Miguel Cervantes – „Don Kichot”

Dzień 3. Powtórzenie epok

 1. Oświecenie – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Ignacy Krasicki – bajki
  2. Ignacy Krasicki – „Do króla”, „Pijaństwo”, „Świat zepsuty”
  3. Ignacy Krasicki – „Hymn do miłości ojczyzny”
  4. Franciszek Karpiński – „Laura i Filon”

 2. Romantyzm – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Johann Wolfgang Goethe – „Cierpienia młodego Wertera”
  2. Adam Mickiewicz – „Oda do młodości”, „Romantyczność”
  3. Adam Mickiewicz – „Stepy Akermańskie”, „Żegluga”, „Czatyrdach”
  4. Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”
  5. Adam Mickiewicz – „Dziady” cz. II, III i IV
  6. Juliusz Słowacki – „Grób Agamemnona”, „Smutno mi, Boże…”
  7. Juliusz Słowacki – „Kordian”
  8. Cyprian Kamil Norwid – „Bema pamięci żałobny – rapsod”, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…”, „Fortepian Szopena”
  9. Zygmunt Krasiński – „Nie-Boska komedia”
  10. Aleksander Fredro – „Zemsta”

Dzień 4. Powtórzenie epok

 1. Pozytywizm – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Adam Asnyk – „Do młodych”, „Daremne żale, próżny trud…”
  2. Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”
  3. Maria Konopnicka – „Mendel Gdański”
  4. Eliza Orzeszkowa – „Gloria victis”
  5. Bolesław Prus – „Lalka”, „Kamizelka”
  6. Henryk Sienkiewicz – „Krzyżacy” lub „Potop”

 2. Młoda Polska – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Jan Kasprowicz – „Dies irae”, „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”
  2. Kazimierz Przerwa-Tetmajer – „Evviva l’arte!”, „Lubię, kiedy kobieta…”, „Hymn do Nirvany”, „Melodia mgieł nocnych”
  3. Leopold Staff – „Przedśpiew”, „Deszcz jesienny”
  4. Joseph Conrad – „Jądro ciemności”
  5. Stanisław Wyspiański – „Wesele”
  6. Stefan Żeromski – „Ludzie bezdomni”

Dzień 5. Powtórzenie epok

 1. Dwudziestolecie międzywojenne – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Józef Czechowicz – „Na wsi”, „Żal”
  2. Bolesław Leśmian – „Dziewczyna”, „W malinowym chruśniaku”
  3. Julian Tuwim – „Bal w Operze”, „Kwiaty polskie”
  4. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – „Miłość”, „Ofelia”
  5. Witold Gombrowicz – „Ferdydurke”
  6. Zofia Nałkowska – „Granica”
  7. Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe”
  8. Michaił Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata”
  9. Stefan Żeromski – „Przedwiośnie”

 2. Literatura współczesna – najważniejsze informacje o epoce.
  1. Krzysztof Kamil Baczyński – „Elegia o chłopcu polskim”, „Z głową na karabinie”, „Pokolenie”
  2. Tadeusz Borowski – „U nas, w Auschwitzu…”, „Pożegnanie z Marią”, „Proszę państwa do gazu”
  3. Gustaw Herling-Gruziński – „Inny świat”
  4. Hanna Krall – „Zdążyć przed panem Bogiem”
  5. Zofia Nałkowska – „Medaliony”
  6. Stanisław Barańczak – „Widokówki z tego świata”
  7. Miron Białoszewski – „Podłogo, błogosław!”
  8. Zbigniew Herbert – „Przesłanie pana Cogito”
  9. Albert Camus – „Dżuma”
  10. Jarosław Iwaszkiewicz – „Panny z Wilka”
  11. Tadeusz Konwicki – „Kronika wypadków miłosnych”
  12. Wisława Szymborska – „Nagrobek”, „Głos w sprawie pornografii”
  13. Czesław Miłosz – „Campo di Fiori”, „Ars poetica”
  14. Tadeusz Różewicz – “Kartoteka”, “Ocalony”

Dzień 6. Powtórka językowa

 1. Akt komunikacji wg Jacobsona.
 2. Funkcje językowe:
  1. Ekspresywna
  2. Impresywna
  3. Informatywna
  4. Metajęzykowa
  5. Poetycka
  6. Fatyczna
 3. Środki językowe: fonetyczne, leksykalne, składniowe, semantyczne.
 4. Środki fleksyjne.
 5. Środki słowotwórcze: neologizmy, zdrobnienia, zgrubienia, zestawienia, złożenia, zrosty.
 6. Style funkcjonalne:
  1. Potoczny
  2. Naukowy
  3. Publicystyczny
  4. Popularnonaukowy
  5. Urzędowy
  6. Retoryczny
  7. Artystyczny
 7. Środki słownikowe:
  1. Kolokwializmy
  2. Dialektyzmy
  3. Archaizmy
  4. Ekspresywizmy
  5. Eufemizmy
  6. Synonimy, antonimy i homonimy
  7. Zapożyczenia
 8. Związki frazeologiczne
 9. Środki składniowe: 
  1. Elipsa
  2. Inwersja
  3. Wyliczenia
  4. Paralelizm
  5. Pytania retoryczne
  6. Apostrofy
  7. Inwokacje
  8. Antytezy
 10. Środki znaczeniowe:
  1. Epitety
  2. Porównania
  3. Peryfrazy
  4. Synestezje
  5. Symbole i alegorie
  6. Personifikacje
  7. Oksymorony
  8. Paradoksy
  9. Ironie

Dzień 7. Powtórzenie terminologii literackiej.

 1. Budowa dzieła literackiego: postać mówiąca, świat przedstawiony, kompozycja, budowa językowo-stylistyczna.
 2. Postać mówiąca: narrator, podmiot liryczny, porte-parole autora.
 3. Elementy świata przedstawionego: czas i miejsce, przedmioty, postaci, sytuacje, wydarzenia, uczucia, refleksje, motywy, toposy.
 4. Kompozycja: otwarta, zamknięta, zwięzła.
 5. Akcja: zawiązanie, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, rozwiązanie.
 6. Akcja: jednowątkowa, wielowątkowa, epizodyczna.
 7. Przedstawienie wydarzeń: retrospekcja, antycypacja, symultanizm.
 8. Typy liryki: bezpośrednia, pośrednia, osobista, maski, roli, opisowa, sytuacyjna.
 9. Tematyka liryki: miłosna, refleksyjno-filozoficzna, funeralna, religijna, patriotyczno-obywatelska, autotematyczna. 
 10. Wartościowanie przez kategorie estetyczne: komizm, tragizm, patos, ironia, groteska.

Dzień 8. Pisanie rozprawki

 1. Co to jest teza? (linkowanie dzień 8 i 9)
 2. Jak napisać konspekt rozprawki?
 3. Jak napisać rozprawkę?
 4. Spróbuj napisać rozprawkę na jeden z dowolnych tematów:
  1. Udowodnij, że każdy człowiek potrzebuje pracować. W swojej pracy odwołaj się do literatury pozytywistycznej.
  2. Czy człowiek może żyć bez miłości? W swojej pracy odwołaj się do znajomości lektury „Lalka”.
  3. Czy uważasz, że słowa Hemingwaya „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” są prawdziwe? W swojej pracy odwołaj się do literatury dotyczącej II wojny światowej.

Dzień 9. Pisanie interpretacji 

 1. Jak napisać interpretację? (link)
 2. Spróbuj napisać interpretację jednego z utworów:
  1. Kazimierz Przerwa-Tetmajer – „Koniec wieku XIX”
  2. Wisława Szymborska – „Kot w pustym mieszkaniu”
  3. Jan Kochanowski – „Tren IX”

Dzień 10. 

Przejrzyj wszystkie zrobione podczas ostatnich dni notatki. Spoglądając na naszą listę spróbuj przypomnieć sobie informacje, które posiadasz na temat każdego z podpunktów. Czasem to będzie jedno zdanie, innym razem kilka. Zaufaj sobie. Przez ostatnie dni wykonałeś kawał dobrej roboty! 

Podpowiedzi:

 1. Na czerwono zaznaczono wszystkie lektury z gwiazdką przerabiane w gimnazjum lub szkole średniej. 
 2. „Najważniejsze informacje o epoce” oznaczają najważniejsze wydarzenia historyczne i ich wpływ na ludzkie życie, obyczajowość epoki, najważniejsze cechy jej literatury i najważniejszych filozofów. 
Oceń post