Pisanie rozprawki- „Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu?”

Na maturze z języka polskiego w 2021 roku temat rozprawki brzmiał: „Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu?”. Polecenie nakazywało, aby maturzysta odwołał się do zamieszczonego fragmentu powieści Bolesława Prusa pt. „Lalka”, do całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Do poprawnego napisania rozprawki na ten temat konieczna jest wnikliwa analiza fragmentu, a także wiedza na temat tego, jacy bohaterowie powieści wykazywali się ambicją oraz czy pomogło im to w osiąganiu wyznaczonych celów. Niezbędna jest również znajomość innych tekstów kultury, których bohaterowie cechowali się ambicją.

Możesz także zamówić napisanie gotowej rozprawki od podstaw! Napisz do nas, a otrzymasz bezpłatną wycenę.

Spis treści

Rozprawka: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Przykładowe tezy i hipotezy:

Hipotezy:

 1. Wielu bohaterów literackich cechuje się ambicją i wytrwałością. Jednak czy ambicja rzeczywiście ułatwia im osiąganie wybranych celów? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy przeanalizować powieść Prusa oraz inne teksty kultury, których bohaterowie okazali się ambitni. 
 2. Analizując teksty kultury, postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu. 

Tezy:

 1. Z całą pewnością można stwierdzić, że ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu, ponieważ daje siłę i uniemożliwia poddawanie się. 
 2. Ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu. Stanowi ona wewnętrzną siłę człowieka, daje mu gotowość do poświęceń i pozwala dążyć do celu nawet w niesprzyjających okolicznościach. 
 3. Bez wątpienia można uznać, że ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu. To właśnie jednostki ambitne okazują się niezłomne, nigdy się nie poddają i nie zwracają uwagi na przeciwności. 

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? „Lalka” Bolesława Prusa. Analiza fragmentu – przykład.

W przedstawionym fragmencie utworu Bolesława Prusa pt. „Lalka” ukazane zostały dzieje Stanisława Wokulskiego- kupca cechującego się niezwykłą ambicją. Pracował on w winiarni Hopfera, aby zarobić na swoje utrzymanie, jednak z czasem porzucił handel i zaczął uczęszczać na wykłady jako wolny słuchacz, ponieważ chciał zdobyć edukację. Gdy opuszczał sklep, koledzy postanowili z niego zażartować. Gdy Stach znalazł się w piwnicy, zabrali mu drabinę, aby nie mógł wyjść. Wszyscy byli zdziwieni, gdy Wokulski z determinacją podciągnął się i dzięki sile własnych rąk wydostał się z piwnicy bez niczyjej pomocy. Moment wydobywania się na wierzch stanowił symbol całego życia bohatera. Wokulski wstawał wcześnie rano, pracował, a w wolnych chwilach czytał. Kładł się spać późno. Ojciec krytykował jego zapał do nauki, ponieważ uważał, że edukacja nie zapewni Stachowi uznania ani szacunku ze strony innych. Wokulski nie przejmował się jednak jego słowami. W wolnych chwilach robił próby z latającymi balonami. Nie przejmował się uszkodzeniami swoich wynalazków i cały czas próbował sprawić, by balon unosił się w powietrzu. 

Wniosek: Z fragmentu powieści Prusa wywnioskować można, że ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu. Wokulski był ambitny, nie przejmował się krytyką innych i niepowodzeniami, cały czas ciężko pracował. Dzięki temu osiągnął swój cel- zdobył edukację, pracując jednocześnie na swoje utrzymanie. 

Motyw ambicji „Lalka”. Inni bohaterowie powieści, którzy cechowali się ambicją:

 • Julian Ochocki– był on młodym pasjonatem nauki. Pragnął tworzyć wynalazki dla dobra całej ludzkości. Był w pełni oddany swojej pasji i niezwykle ambitny, całe swoje życie podporządkował nauce. Chociaż spotykał się z krytyką ze strony arystokracji i był uznawany za dziwaka, to nie przejmował się tym. Ostatecznie wyjechał za granicę, gdzie miał szansę rozwinąć naukową karierę. Ambicja pomogła mu w osiagnięciu zamierzonego celu, jakim było realizowanie naukowej pasji. Sprawiła ona, że się nie poddawał i nie zwracał uwagę na krytykę ze strony otoczenia. 
 • Profesor Geist- był naukowcem, który wynalazkom poświęcił całe swoje pieniądze oraz życie. Żył w biedzie, gdyż każdy grosz przeznaczał na swoje doświadczenia. Wynalazł metal lżejszy od wody. Był człowiekiem ambitnym, konsekwentnym, gotowym do najwyższych poświęceń w imię wyższego celu. Poszukiwał mecenasa, który wspomagałby finansowo jego pracę. Ambicja pomogła profesorowi w osiągnięciu wymarzonego celu- dzięki niej bohater nigdy się nie poddał i był gotowy na wiele wyrzeczeń. Osiągnął cel, ponieważ wynalazł metal lżejszy od wody i kontynuował naukową pracę. 

Czy ambicja pomaga w osiągnięciu celu? Przykłady ambitnych bohaterów z innych tekstów kultury. 

 • Andrzej Radek. Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace” – Andrzej był synem ubogich fornali, od dziecka zajmował się zwierzętami. Radek spotkał na swojej drodze nauczyciela Paluszkiewicza, który zachęcił go do nauki i rozbudził ambicję chłopca. Radek za cel obrał sobie zdobycie edukacji. Nie miał pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, rodzice nie wspierali jego chęci kształcenia się, a koledzy w szkole wyśmiewali go z powodu jego ubóstwa. Radek jednak nie poddawał się z powodu przeciwności, był wytrwały. Jego ambicja sprawiła, że osiągnął swój cel i zdobył edukację. 
 • Tomasz Judym. Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – Tomasz przyszedł na świat w ubogiej rodzinie. Adoptowała go bogata ciotka, która źle go traktowała, jednak płaciła za jego edukację. Judym był na tyle ambitny i wytrwały, że ukończył studia medyczne i został lekarzem. Jego celem było pomaganie najuboższym chorym i poprawa warunków życia biedoty. By go osiągnąć, poświęcił wszystko- był samotnikiem, rozstał się z narzeczoną, nie zarabiał wiele. Udało mu się osiągnąć cel i  zaczął pracować jako lekarz przy kopalni na Śląsku. Ambicja pomogła Judymowi w osiągnięciu wymarzonego celu- sprawiła, że był on skłonny do najwyższych poświęceń, nie przejmował się krytyką innych i przetrwał w trudnych warunkach. 
 • Makbet. William Szekspir „Makbet” – Makbet był rycerzem i służył królowi Duncanowi. Gdy usłyszał przepowiednię, że może zostać królem, obudziła się w nim ambicja. Makbet za namową żony zabił króla i zajął jego miejsce. Później pod wpływem chorej ambicji mordował kolejne osoby, by utrzymać władzę. Ostatecznie zginął, próbując zachować swoją pozycję. Ambicja umożliwiła Makbetowi osiągnięcie wyznaczonego celu w postaci zdobycia władzy, była jednak chorobliwa i doprowadziła do jego upadku. 

Ambicja – rozprawka. Przykłady zdań do zakończenia:

 • Ambicja to inaczej silne pragnienie odniesienia sukcesu lub osiągnięcia perfekcji. 
 • Ambitni ludzie łatwiej osiągają wyznaczone cele, ponieważ są wytrwali, nie zniechęcają się z powodu przeciwności losu, nie przejmują się krytyką ze strony otoczenia i są w stanie poświęcić wiele, by osiągnąć cel. 
 • Zdrowa ambicja to wartościowa postawa, którą warto się kierować w życiu. 
 • Gdy ambicja staje się chorobliwa, to również ułatwia człowiekowi osiągnięcie celu, nawet jeśli ten cel jest niemoralny. Niezdrowa ambicja zachęca jednak jednostkę do zbrodni i prowadzi do jej upadku.
Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

5/5 - (13 votes)