Postanowienia ogólne:
1. Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnych w postaci pomocy w przygotowywaniu opracowań o charakterze naukowym na zlecenie klienta.
2. Pomoce naukowe sporządzone przez naszą firmę, mogą być wykorzystywane jedynie w zgodny z prawem sposób, w szczególności stanowić pomoc dla przygotowania własnej pracy.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów przygotowanych przez naszą firmę.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Realizację zlecenia rozpoczynamy w momencie wpływu za zlecenie na rachunek.
6. Odpowiedzialność za wszelkie zmiany ponosi zamawiający.
7. Istnieje możliwość wprowadzenia bezpłatnych poprawek.

 Legalność usług

1. Serwis eHelpEdu.pl zajmuje się ułatwianiem życia uczniom i studentom. Wszystkie materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.
2. Serwis eHelpEdu.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wymienionych materiałów informacyjnych i edukacyjnych w sposób, który narusza prawo.

Regulamin zwrotu:

1. Pełny zwrot przysługuje za każdą pracę z oceną niedostateczną z naszej winy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy prosimy o kontakt na maila kontakt@ehelpedu.pl
2. Zwrot nie przysługuje jeśli:
a) Praca została uznana przez nauczyciela za niesamodzielną.
b) Klient dokonał znacznych zmian w pracy.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrot zostanie wysłany w ciągu 7 dni.

Oceń post